CertificatsLa qualitat, el compromís amb el medi ambient i l'ús de les tecnologies més innovadores es configuren com el millor argument per competir en el mercat actual i representen una garantia per a la continuïtat i millora de tota empresa i el seu entorn.
Conscient d'això, i del compromís que contrau amb els seus clients, GRIÑÓ Ecologic té implantat un Sistema integrat de Gestió de Qualitat, Medi Ambient i Seguretat i Salut en el treball, amb els certificats: ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.
Addicionalment GRIÑÓ Ecologic està adherit al Programa d’acords voluntaris per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH).

                    

Actualment, GRIÑÓ s'ha posicionat com una de les empreses amb més projecció a nivell nacional en la gestió integral de residus, i s'adapta dia a dia a les necessitats d'un mercat creixent en la gestió mediambiental i en el tractament de residus.